வணக்கம்  நண்பர்களே இன்று ரொம்ப Simple -ah  பஸ்  ஸ்டாப்பில் பேசப்படும்  ( Conversation in Bus stand ) சிறு  உரையாடலை பற்றி  பார்க்கலாம்…. 

conversation between two friends in bus stand 

 
Raji                                 :  Hello Sir! Time  please.
ராஜி                              :  வணக்கம்  சார்!  கொஞ்சம்  டைம்  சொல்றிங்களா !
 
Kannagi                            :  Five forty  Sir.
கண்ணகி                     :  மணி  5.40  சார் .
 
Raji                                :  Thanks. Is  there  any  Bus  to  Kanyakumari?
ராஜி                              :  நன்றி!  சென்னைக்கு  இப்போ  பஸ்  இருக்குதா?
 
Kannagi                          :  Yes!  One  bus  went  just  now.
கண்ணகி                    :  ஆமா ,  இப்போதான்  ஒரு  பஸ்  போச்சு.
 
Raji                               :  Next  bus  at  which  time?
ராஜி                             :  அடுத்த  பஸ்  எத்தனை  மணிக்கு?
 
Kannagi                          :  Many  buses  are  there  as  we  have  a  bus  for  every  20  minutes.
கண்ணகி                   :  20  நிமிஷத்துக்கு  ஒரு  தடவ  நிறைய  பஸ்  இருக்குது.
 
Raji                               :  Well  How   much  time  will  it  take  to  reach  Kanyakumari?
ராஜி                            :  நல்லது.  இங்கேயிருந்து  சென்னைக்கு  போக  எவ்வளவு                                             நேரம்  எடுக்கும்.
 
Kannagi                        :  20  minutes  in  point  to  point. Other  buses  will  take  30 to 35 minutes.
கண்ணகி                 :  பாய்ண்ட்  2  பாய்ண்ட்  20  நிமிடம் ,  மற்ற  பேருந்து  30 ,35                                               நிமிடம்  ஆகும்.
 
Raji                             :  If  I  go  now,  can  I  see  the  sun  set?
ராஜி                           :  இப்போ   நான் சென்றால்  கன்னியாகுமரிலே  சூரியன்                                                    மறையற  காட்சியை  பார்க்க  முடியுமா?  
 
Kannagi                        :  Of  course. You  get  in  this  bus. Surely  you  can  see.
கண்ணகி                 :  தாராளமா  இந்த  பஸ்லே  ஏறுங்க,  நிச்சியமா  பார்க்கலாம்.
 
Raji                             :  When does  this  bus  leave?
ராஜி                           :  எப்போ  இந்த  பஸ்  புறப்படும்.
 
Kannagi                        :  Now  itself.
கண்ணகி                  :  இப்பவே.
 
Raji                              :  How  are  the  Hotels  there?
ராஜி                           :  அங்கே  ஹோட்டல்கள்  எல்லாம்  எப்படி?
 
Kannagi                       : Plenty of Hotels are there.  As  it  is  a  Tourist  place,  the  rents  are         
                                       costly.
கண்ணகி                  :  அங்கே  நிறைய  ஹோட்டல்கள்  இருக்கு. அது                                                                   சுற்றுலாத்தலம்  அதனால  கொஞ்சம்  விலை  அதிகமா                                                  இருக்கும்.
 
Raji                              :  Thanks you  so  much…
ராஜி                           :  மிக்க  நன்றி.
 
Kannagi                       :  Its  my  pleasure .
கண்ணகி                 :  எனக்கு  மகிழ்ச்சி.
 
            இவ்ளவுதான்  நண்பர்களே  இந்த  சிறு  உரையாடல்களை  சந்தர்ப்பம்  கிடைக்கும்போது  உபயோகித்து பாருங்கள்.

 

 
 

By Karthik