Category: Unknownfacts

Unknown information

இப்படிதான் வாழ்கிறார்களா ஆப்ரிக்காவின்மாசாய் இன மக்கள்

இப்படிதான் வாழ்கிறார்களா ஆப்ரிக்காவின் மாசாய் இன மக்கள் Africa- வின் மிகவும் பிரபலமான இனக்குழு, Masai. வடக்கு, மத்திய மற்றும் தெற்கு Kenya, மற்றும் வடக்கு Tanzaniaவின் எல்லையில் காணப்படும், மாசாய் மக்கள், தங்கள் கால்நடைகளுடன், மேய்ச்சல் நிலப்பகுதிகளில் வாழும், நாடோடி…

இரட்டை குடியுரிமை பெற்று வாழும் மக்கள் அதுவும் நம்ம இந்தியாவில்

இரட்டை குடியுரிமை பெற்று வாழும் மக்கள் அதுவும் நம்ம இந்தியாவில் Longwa என்பது, இந்தியா மற்றும் மியான்மருக்கு இடையே உள்ள, சர்வதேச எல்லையில் அமைந்துள்ள, ஒரு கிராமமாகும். இந்த கிராமத்தின், ஒரு பாதி இந்தியாவிலும், மறு பாதி மியான்மரிலும் அமைந்துள்ளதால், இந்த…